Resepolicy

 

SKELLEFTEÅ BASEBOLL SOFTBOLL KLUBB, 894700-9539

 

Denna resepolicy omfattar alla aktiva, ledare, föräldrar och andra som genomför transporter för Skellefteå Baseboll Softboll Klubbs räkning.

Syftet med resepolicyn är att skapa en trygg och säker bilresa för våra förare och passagerare och samtidigt minimera risker för andra trafikanter. Resorna ska dessutom påverka miljön så lite som möjligt.

Obs! Klubben strävar efter att så långt det bara går resa med etablerade bussbolag – med stor buss och med inhyrd bussförare.

Om inte detta kan genomföras pga av mindre sällskap eller kortare resväg så ska resepolicyn efterlevas till punkt och pricka.

Föraren

 • Gällande trafikregler ska följas.
 • Gällande hastighetsbestämmelser ska följas och hastigheten anpassas efter rådande väglag.
 • Föraren ska vara nykter, drogfri och utvilad.
 • Om personbil eller minibuss användes ska föraren haft giltigt körkort i minst 5 år.
 • Dagsresor längre än 15 mil ska två förare följa med och avlösa varandra vid behov.

Fordonet

 • Fordonet ska ha klarat den årliga besiktningen.
 • Fordonet ska vintertid vara försett med godkända vinterdäck.
 • All utrustning ska vara väl förankrad.

Miljön

 • Vi ska alltid försöka fylla upp bilarna så gott det går.
 • Fordonet ska köras så att miljöpåverkan minimeras.

Övrigt

 • Resan ska planeras så att tidsbrist inte uppstår.
 • Förare och samtliga passagerare ska använda bilbälte.
 • En lista med telefonnummer till passagerares anhöriga ska finnas med i fordonet.
 • När vi reser till och från våra aktiviteter gäller att vi efterlever trafikregler och hastighetsbestämmelser och att vi använder cykelhjälm – särskilt barn och ungdomar under 15 år.