SKELLEFTEÅ BASEBOLL SOFTBOLL KLUBB

Basvägen 13
931 46 Skellefteå

info@skellefteabsk.se

Orgnr: 894700-9539
Pg: 519786-8

STYRELSEN 2018

Ordförande: Olof Palm, 070-650 70 39, olof.palm@gmail.com
Vice ordförande: Joel Hedlund
Kassör: Anders Lundqvist
Sekreterare: Pernilla Cortez
Ledamot: Magnus Staflund

ARBETSGRUPPER

Sportgruppen
Jonas Bodin, sammankallande, 070-354 62 96

Sponsorgruppen
Olof Palm, sammankallande, 070-650 70 39

Anläggningsgruppen
Joel Andersson, sammankallande, 070-206 87 44