SKELLEFTEÅ BASEBOLL SOFTBOLL KLUBB

Basvägen 13
931 46 Skellefteå

info@skellefteabsk.se

Orgnr: 894700-9539
Pg: 519786-8

STYRELSEN 2020

Ordförande: Olof Palm, 070-650 70 39, olof.palm@gmail.com
Vice ordförande: Joel Hedlund
Kassör: Anders Lundqvist
LedamotSamantha Edström
Ledamot: Patrick Markström
Suppleant: Petrus Johansson

 

ARBETSGRUPPER

Sportgruppen
Jonas Bodin, sammankallande, 070-354 62 96

Sponsorgruppen
Patrick Markström, sammankallande, 070-667 99 78‬

Anläggningsgruppen
Petter Vesterlund, sammankallande, 070-317 31 72‬