Klubbpolicy

 

SKELLEFTEÅ BASEBOLL SOFTBOLL KLUBB

SBSK:s stadgar sätter de formella ramarna för organisationen och dess medlemmar. De finns till för att medlemmarna ska känner sig trygga i sitt utövande av sporten och att alla i klubben jobbar i rätt riktning och med rätta värderingarna. För att förtydliga vissa delar i stadgarna så har vi upprättat policydokument som är viktiga att läsa för alla medlemmar. I vissa fall så följer vi förbundets riktlinjer och i vissa fall så är det utformat egna specifikt för klubben.

Policy kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Vi följer Riksidrottsförbundets policydokument i denna viktiga fråga. Läs mer på förbundets sida...

Ett steg i att vara uppdaterade och aktivt jobba med dopingfrågor är att använda verktyget och utbildningsplattformen Vaccinera Klubben – vilket Skellefteå BSK gör. Läs mer här...

Utdrag ur belastningsregistret för samtliga föreningens ledare

Som förening vill vi att våra barn och ungdomar ska få utöva sin sport i en trygg miljö. Ett viktigt steg i detta är att vi till punkt och pricka följer Riksidrottsmötets beslut att föreningar är skyldiga att begära utdrag ur belastningsregistret för de personer som har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn. Detta beslut togs 2019 och börjar gälla 1 januari 2020. Som barn räknas personer under 18 år.

Som ledare i klubben, förälder som följer med på cup eller funktionär som har funktion i barn-/ungdomslag – så här går ni tillväga 

Det är varje ledare, förälder och funktionär som själva måste begära ut utdraget från Polisens hemsida via Bank-id eller fylla i information som efterfrågas i blankett som skannas in eller fotas av (om man har bra kamera och bra ljusförhållanden) och skickas in till registerutdrag@polisen.se. Den går också posta som vanligt brev.

OBS! Utdrag som ska efterfrågas är det för Barn i annan verksamhet!

När man fått hem utdraget så ska man visa upp originalet för ordförande Olof Palm (070-6507039), annan styrelsemedlem eller delegerad lagledare. Man får öppna brevet och ta en titt på utdraget innan – så det är inget krav från oss som förening att det ska vara ett förseglat kuvert. Skicka ett sms eller ring för att boka en tid för att visa upp utdraget.

När utdraget är uppvisat så tar ni själva hand om det – antingen makulerar ni det eller sparar för att kunna visa upp för annan förening där ni är aktiv. Utdraget är giltigt i ett år.

Ordföranden eller annan styrelsemedlem bockar av er i klubbens medlemsregister på Laget.se när ni visat upp utdraget.

Kort fakta – utdrag från belastningsregistret för ledare i idrottsförening:
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i svenska idrottsföreningar och är en viktig åtgärd då FN:s barnkonvention nu mer är lag i Sverige.

Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Barn är alla under 18 år.

Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornogra brott eller grovt rån.

Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

För mer och djupare information, se RF:s sida http://bit.ly/trygg-idrott

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy hittar du här...

Här kan du läsa mer om vår webbplats och cookies...