Klubbpolicy

 

SKELLEFTEÅ BASEBOLL SOFTBOLL KLUBB

SBSK:s stadgar sätter de formella ramarna för organisationen och dess medlemmar. De finns till för att medlemmarna ska känner sig trygga i sitt utövande av sporten och att alla i klubben jobbar i rätt riktning och med rätta värderingarna. För att förtydliga vissa delar i stadgarna så har vi upprättat policydokument som är viktiga att läsa för alla medlemmar. I vissa fall så följer vi förbundets riktlinjer och i vissa fall så är det utformat egna specifikt för klubben.

Policy kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Vi följer Riksidrottsförbundets policydokument i denna viktiga fråga. Läs mer på förbundets sida...

Ett steg i att vara uppdaterade och aktivt jobba med dopingfrågor är att använda verktyget och utbildningsplattformen Vaccinera Klubben – vilket Skellefteå BSK gör. Läs mer här...

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy hittar du här...

Här kan du läsa mer om vår webbplats och cookies...