Klubbpolicy

 

SKELLEFTEÅ BASEBOLL SOFTBOLL KLUBB

SBSK:s stadgar sätter de formella ramarna för organisationen och dess medlemmar. De finns till för att medlemmarna ska känner sig trygga i sitt utövande av sporten och att alla i klubben jobbar i rätt riktning och med rätta värderingarna. För att förtydliga vissa delar i stadgarna så har vi upprättat policydokument som är viktiga att läsa för alla medlemmar. I vissa fall så följer vi förbundets riktlinjer och i vissa fall så är det utformat egna specifikt för klubben.

Policy kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Ett steg i att vara uppdaterade och aktivt jobba med dopingfrågor är att använda verktyget och utbildningsplattformen Vaccinera Klubben – vilket Skellefteå BSK gör. Läs mer om Vaccinera Klubben här...

Aktiva och ledare uppmanas också att gå den digitala utbildningen Ren Vinnare på Antidoping Sveriges hemsida. Utbildningen och stödmaterial för ledare i samtalet med de aktiva finner ni här... 

Föreningens har utifrån Antidoping Sveriges riktlinjer och utbildningsmaterial utarbetat en egen Antidopingplan för att förebygga och hantera akuta situationer kring doping.

Klubbens Antidopingplan finns att läsa här...

Utdrag ur belastningsregistret för samtliga föreningens ledare

Gäller ledare i klubben, förälder som följer med på cup eller funktionär som har funktion i barn-/ungdomslag.

Som förening vill vi att våra barn och ungdomar ska få utöva sin sport i en trygg miljö. Ett viktigt steg i detta är att vi till punkt och pricka följer Riksidrottsmötets beslut att föreningar är skyldiga att begära utdrag ur belastningsregistret för de personer som har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn. Detta beslut togs 2019 och börjar gälla 1 januari 2020. Som barn räknas personer under 18 år.

Så här går ni tillväga 

Det är varje ledare, förälder och funktionär som själva måste begära ut utdraget från Polisens hemsida via deras e-tjänst eller om ni har skyddad identitet via en PDF-blankett. Utdrag som gäller är det för Barn i annan verksamhet – beställs via Polisens e-tjänst som ni hittar här...

  • Utdrag till er digitala brevlåda (t ex Kivra, Billo eller Min myndighetspost). Detta är enklaste sättet för alla parter! Beställ här...
  • Utdrag via post. Beställs via digitala tjänsten eller via blankett för de med skyddad identitet.

När ni fått ert utdraget så ska ni visa upp originalet för en av de två i styrelsen utsedda ansvariga (gäller lagledare) eller för en av styrelsen delegerad lagledare (gäller föräldrar). Ansvariga kontrollerar ert utdraget via Polisens e-tjänst för att säkerställa äktheten och sendan bockar de av er i klubbens medlemsregister på Laget.se.

Om ni har frågor och funderingar så hör gärna av er till ansvariga. Det finns även en guide hur ni ska använda e-tjänsten som ni kan läsa här...

Ansvariga för kontroll av registerutdrag 2024

Adam Eklund, adam.n.eklund@gmail.com, ‭070-271 48 50‬.
Jenni Andersson, ‭jenniandersson76@hotmail.com, 070-789 17 08‬.

Kort fakta – utdrag från belastningsregistret för ledare i idrottsförening
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i svenska idrottsföreningar och är en viktig åtgärd då FN:s barnkonvention nu mer är lag i Sverige.

Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Barn är alla under 18 år.

Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornogra brott eller grovt rån.

Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

För mer och djupare information, se RF:s sida http://bit.ly/trygg-idrott

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy hittar du här...

Här kan du läsa mer om vår webbplats och cookies...