Kallelse Årsmöte 2021

Hej Medlem!

Nu är vi mitt i säsong 2021 och vi börjar se ljuset i tunneln när det gäller pandemin som har haft ett stadigt grepp och förlamat hela Idrottssverige. Det är väldigt inspirerande att se den aktivitet som ändå är i klubben – med alla entusiastiska utövare och alla eldsjälar till ledare som lägger ner stor energi för att föreningen ska fortsätta utvecklas. Att Softbollen kört igång i högsta serien och att vi tillslut kunnat ha publik igen på matcherna – är ju också två höjdpunkter som måste lyftas fram! 

En pandemi sätter som sagt inte stopp för Skellefteå BSK i första taget! Förra säsongen så kom vi upp till 119 st licensierade aktiva – men denna säsong så är vi är redan upp i 103 stycken. Vi har många som provar på sporterna, plus det kommer också vara veteranmatcher framöver – så det lär bli fler som ska licensieras under säsongen som återstår. 

Denna säsong är det också 50-årsjubileum för klubben och det jobbas för fullt att ro ihop en Jubileumsdag med matcher och aktiviteter – mer information om det kommer snart. 

Nu är det dags för Årsmöte 2021! Då restriktionerna lättade den 1 juli så kommer det vara ett fysiska årsmöten utomhus på Arenan – men det är såklart fortfarande viktigt att hålla avstånd, vara noggrann med hygien och inte komma till mötet med symptom.

Väl mött!

/Styrelsen

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kallelse till Årsmöte 2021

Skellefteå Baseboll Softboll Klubb

Datum: 2021-08-11 Tidpunkt: 18.00
Fysisk plats: Utomhus på Skellefteå BSK:s Arena. Ta gärna med campingstol.

OBS! Vid dåligt väder så återkommer vi med ny lämplig plats inomhus i närhet av Arenan. Angående Coronan så är det viktigt att hålla avstånd, inte komma med symptom, plus vi kommer tillhandahålla handsprit. 

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts via motion.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Motioner skickas in till info@skellefteabsk.se och kommer publiceras i detta inlägg. Motioner skickas in minst en vecka innan årsmötet.

Bifogat finner ni Årsbokslut för 2020 – men övriga möteshandlingar kommer skickas ut en vecka innan mötet. 

För mer information kontakta då…
Olof Palm, ordförande, 070-6507039, olof.palm@gmail.com
Joel Hedlund, vice ordförande, 070-697 68 46, joelhedlund78@hotmail.com
Lars Widelund, valberedningen, 076-823 51 10‬, lars.widelund@telia.com

Bilagor
Årsbokslut Skellefteå Baseboll Softboll klubb 2020

Verksamhetsberättelse Skellefteå BSK 2020 – plus Verksamhetsplan 2021-Utkast inför Årsmötet