Kallelse Årsmöte 2020

Hej Medlem!

Efter en liten knagglig start av säsongen med Coronan som bromsade in våra aktiviteter så är vi på banan igen med både träningar och matchande för alla våra lag. En pandemi sätter inte stopp för Skellefteå BSK i första taget! Vi är nämligen redan upp i 90 stycken licensierade aktiva, många som provar på sporterna, plus många nya och engagerade ledare som har stärkt upp organisationen och dess lag.

Fortfarande är det såklart mycket som inte är som vanligt – bl a förkortat seriespel, ingen publik på matcherna, stängd kiosk och senarelagt årsmöte – men vi krigar på och gör det bästa av situationen med stort engagemang och med ett leende på läpparna! Grymt kul att se den glöd och det hjärta ni alla har för klubben! 🙂

Nu när vi har möjlighet att vara ute och vi fått en bättre överblick hur Coronan har drabbat och kommer påverka vår förening så kallar vi till Årsmöte 2020.

Väl mött!

/Styrelsen

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kallelse till Årsmöte 2020

Skellefteå Baseboll Softboll Klubb

Datum: 2020-07-16 Tidpunkt: 18.00
Fysisk plats: Utomhus på Sportfältet bredvid Skellefteå BSK:s Arena. Ta med campingstol.
Digital plats: Google Meet – https://meet.google.com/ixn-jyet-yui

OBS! Vid dåligt väder så återkommer vi med ny lämplig plats inomhus i närhet av Arenan.
Angående Coronan så måste vi förhålla oss till gränsen på 50 st personer fysiskt vid mötet – så ansluter det fler än 50 st medlemmar till det fysiska mötet så måste vi ställa in årsmötet och utannonsera ett nytt mötesdatum med ett annat upplägg.

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts via motion.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Motioner skickas in till info@skellefteabsk.se och kommer publiceras här som kommentarer till detta inlägg. Motioner skickas in minst en vecka innan årsmötet.

Möteshandlingar kommer skickas ut två veckor innan mötet.

För mer information kontakta då…
Olof Palm, ordförande, 070-6507039, olof.palm@gmail.com
Joel Hedlund, vice ordförande, 070-697 68 46, joelhedlund78@hotmail.com
Petrus Johansson, valberedningen, 073-811 36 26, petrus.johansson@rydsglas.se