Intressant årsmöte

Nu har vi tagit ett till kliv i nystarten av klubben – ett ganska stort sådant!

För en vecka sedan – under årsmötet – så klubbades av de 13 närvarande medlemmarna en ny styrelse och ett förslag till de nya stadgarna presenterades för första gången. Planerna på hur den nya föreningsstrukturen kommer utformas presenterades och diskuterades också. Många bra förslag mottogs av den engagerade medlemsskaran och även nya idéer om hur stadgarna kunde göras tydligare diskuterades.

Mer om vad som togs upp på årsmötet kan ni hitta i protokollet som finns tillgänligt här…

För att alla medlemmar ska få hinna ta en titt på och ge förslag till utformningen av stadgarna som klubbas på det extra årsmötet som kommer hållas i januari – kallelse kommer senare – så finns utkastet tillgänligt här…

Maila gärna om ni har frågor och/eller idéer till någon av oss i styrelse – kontaktuppgifter hitter ni under menyn Styrelse.

Nu rackarns har vi nästan nått fram till hemplattan när det gäller ”nystart” av klubben! KUL! 🙂

Med vänliga hälsningar
Skellefteå Baseboll Softboll Klubbs styrelse

Ordförande: Olof Palm
Vice ordförande: Joel Hedlund
Ledamöter: Pernilla Cortez, Anders Lundqvist, Magnus Staflund
Suppleant: Joel Andersson