Coronadirektiv vid match & träning

Som ni vet har vi nya riktlinjer som vi måste följa på grund av Covid-19. Här kommer både information om hur vi som klubb agerar vid matcharrangemang men även några punkter hur ni som aktiv utövare eller ledare ska förhålla er till både när ni tränar men även annan tid.

 

Under matcharrangemang är det av största vikt att dessa punkter efterlevs:

  • Vår Matchvärd delar ut skriftlig information om riktlinjer för covid-19 till domare och huvudcoacher för båda lagen inför match. Informationslappar finns också i speakerbåset.
  • Handsprit finns att tillgå i speakerbåset, i de två spelarbåsen och i eventuell kiosk.
  • Engångshandskar till domare – men även till andra som behöver och till eventuell kioskpersonal.
  • Låda med matchbollar i varje dugout.
  • Kontinuerlig räkning av antalet personer och med tillsägelser hindra personer så att inte antalet 50 överskrids. Samtliga närvarande, båda lagen och funktionärer m.fl. ska räknas in i detta. Matchvärd ansvarar för detta.

 

Under träning & match – följ alltid dessa direktiv:

 

HÅLL AVSTÅND

HÅLL AVSTÅND – Var noga med att håll avstånd till varandra i dugout, vid genomgångar och andra tillfällen det finns möjlighet att göra det. Byt om hemma och låna inte ut utrustning till andra – t ex handskar, kepsar, mm.

TVÄTTA HÄNDERNA OFTA

TVÄTTA HÄNDERNA OFTA – Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

UNDVIK ATT RÖRA ÖGON, NÄSA & MUN

UNDVIK ATT RÖRA ÖGON, NÄSA & MUN – Det kan vara svårt att låta bli, så tvätta händerna ofta med tvål och vatten för att få bort smittämnen.

page1image45640640

HOSTA & NYS I ARMVECKET – Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappers­ näsduk hindrar du små droppar med smittämnen från att spridas runt dig eller fastna på dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

page1image45638848

STANNA HEMMA NÄR DU ÄR SJUK – Stanna hemma när du är sjuk. Då undviker du att smitta andra.

 

Finns det frågor och funderingar så går det bra att kontakta vår Coronakoordinator Ida Bodin på telefon 076-811 68 03.